Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi là Oceanlinx.com

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin thu thập từ phía khách hàng được sử dụng với mục đích:

Làm cơ sở dữ liệu trong quy trình chăm sóc, tư vấn cho khách hàng

Lưu trữ hồ sơ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho theo dõi bệnh lý trong suốt quá trình điều trị của khách hàng tại Nha khoa

Phạm vi thông tin thu thập bao gồm:

  • Họ tên
  • Ngày sinh
  • Địa chỉ email
  • Số điện thoại
  • Chủ đề liên hệ
  • Nội dung liên hệ

Tính an toàn của thông tin

Oceanlinx.com hiểu rằng bảo mật là điều rất quan trọng đối với người dùng và chúng tôi quan tâm đến vấn đề bảo mật thông tin của bạn. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo mật kỹ thuật, vật lý và quản lý để bảo vệ sự an toàn thông tin cá nhân của bạn trước việc mất, hành vi sử dụng sai trái, truy cập trái phép, tiết lộ hoặc thay đổi. Một vài biện pháp bảo vệ chúng tôi sử dụng bao gồm tường lửa, mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập vật lý đối với các trung tâm dữ liệu và kiểm soát quyền truy cập thông tin. Chúng tôi cũng cần sự trợ giúp của bạn: trách nhiệm của bạn là đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn là chính xác và rằng thông tin mật khẩu và đăng ký tài khoản của bạn là bảo mật và không được chia sẻ với các bên thứ ba.

Tính chính xác và an toàn của tài liệu cá nhân

Oceanlinx.com cam kết sẽ sắp xếp và bảo lưu tài liệu khách hàng thật cẩn thận, và duy trì tính chính xác của các tài liệu liên quan. Căn cứ pháp định, khách hàng có quyền bảo lưu tài liệu cá nhân và yêu cầu điều chỉnh bất kỳ sai lệch. Đồng thời, chúng tôi sẽ dùng cách thức để đảm bảo tài liệu của khách hàng trong quá trình xử lý, đạt đến tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất. Ngoài ra, tài liệu của khách hàng sẽ được công khai khi trong phạm vi pháp luật cho phép, việc tài liệu chỉ công khai với các bộ phận liên quan trong Oceanlinx.com, hợp tác thương nghiệp, cố vấn và nhà cung ứng. Chúng tôi cam kết không mang tài liệu khách hàng bán cho bên thứ ba.

Phạm vi và sự chấp thuận

Dịch vụ của chúng tôi, bạn chấp thuận cho chúng tôi thu thập, sử dụng, công bố và duy trì thông tin cá nhân của mình và các thông tin khác nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ đọc hay nghe nội dung mà bạn đang chia sẻ riêng tư. Bạn có thể chắc chắn rằng chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin của bạn như được mô tả trong Chính sách này.

Toàn bộ thông tin cá nhân của khách hàng đều được lưu trữ bảo mật trên hệ thống nội bộ của chúng tôi trong suốt quá trình thực hiện điều trị hoặc cho đến khi nhận được yêu cầu hủy bỏ các thông tin đã cung cấp từ phía khách hàng.

Cam kết bảo mật thông tin bên thứ 3

Bảo mật thông tin khách hàng là nghĩa vụ và trách nhiệm của Oceanlinx.com. Nhằm mang lại sự an toàn và an tâm tuyệt đối cho khách hàng, Oceanlinx.com cam kết bảo mật toàn bộ thông tin cung cấp bởi khách hàng, và thông tin chỉ sử dụng cho mục đích lưu trữ hồ sơ chăm sóc khách hàng. Tuyệt đối không chia sẻ thông tin khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào cho bên thứ 3.